Ποιοί Είμαστε

Παροχές-λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού

Αναπαραγωγή Βίντεο

Η Φιλοσοφία μας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δομής μας ακολουθεί σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις έχοντας πάντα ως βάση την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση. Βοηθάμε τα παιδιά να εξελιχθούν, να αποκτήσουν τις πρώτες βάσεις της ζωής τους και να γίνουν πολίτες του κόσμου έχοντας πάντα μέσα τους βαθιά χαραγμένη την ελληνική ταυτότητα.

Συγκεκριμένα βασιζόμαστε στη μέθοδο της Maria Montessori και στην παιδαγωγική προσέγγιση Reggio Emilia. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, όπου τα
παιδιά είτε είναι οι εμπνευστές της μαθησιακής διαδικασίας είτε την κατευθύνουν. Το παιδί, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για να γνωρίσει τον κόσμο.
Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε από νωρίς την έμφυτη ανάγκη του για εξερεύνηση εμπλέκοντας έτσι και τις πέντε αισθήσεις τους καθώς και την κίνηση.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του παιδιού ως σύνολο, συμμετέχοντας και διαπλάθοντας τις κοινωνικές, αισθητικές , μαθησιακές και σωματικές ανάγκες με σκοπό να
δημιουργήσει μια σταθερή και ευρεία βάση για τη δια βίου ψυχοσωματική ανάπτυξη και μάθηση.

IMG_20231012_110747
η θρησκεια

Η Θρησκεία ως οδηγός στο έργο μας…

Στη βάση της δομής του Σταθμού βρίσκονται ο θρησκευτικός προσανατολισμός και οι αξίες
της Ελληνορθόδοξης παράδοσης. Ο εμποτισμός της Χριστιανικής πίστης στους μαθητές αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του σχολείου, το οποίο ακολουθεί συστηματικά.
Η καθημερινή προσευχή πριν τα γεύματα και ο τακτικός εκκλησιασμός είναι μόνο λίγες από τις πολλές στιγμές που οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη Θεία Ευλογία.